Zasady adopcji zwierząt ze Schroniska

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, dorosłą osobę.

Adoptujący musi zgłosić się po zwierzę osobiście, przedstawić dokument tożsamości, uzupełnić ankietę przedadopcyjną, a w chwili adopcji zwierzęcia musi podpisać umowę adopcyjną.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach, a także w do sprawdzenia ich przed adopcją.

Nie wydajemy psów na łańcuch!

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Schronisku są zobowiązani do wniesienia opłat w zależności od czasu pobytu oraz okoliczności w jakich pies czy kot trafił do Schroniska. Zobowiązani są również do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zwierzęcia i wizyt u lekarza weterynarii. Każda osoba odbierająca zwierzę i wpłacająca opłatę adopcyjną, bądź darowiznę otrzymuje pokwitowanie.

Jeżeli jesteś zdecydowany na to, aby przygarnąć jednego z naszych zwierzaków, wybierając się do Schroniska zabierz ze sobą smycz, obrożę lub transporter, ponieważ nie prowadzimy sprzedaży tych akcesoriów.

Musisz być osobą pełnoletnią, podpisujesz zobowiązanie adopcyjne i od tego momentu jesteś odpowiedzialny za los Twojego zwierzaka. Musisz dbać o niego, odżywiać regularnie, zapewnić mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii i… Kochać go i traktować jak członka rodziny.

Nie prowadzimy rezerwacji na zwierzęta!


Zobowiązanie Adoptującego

Zabierając psa pod swój dach jestem świadomy/a ciążącej na mnie odpowiedzialności za jego życie i zdrowie. Oświadczam, że zwierzę odebrane ze Schroniska będzie dobrze traktowane przez wszystkich domowników, otoczę go właściwą opieką, zapewnię mu odpowiednie racjonalne wyżywienie i zawsze świeżą wodę do picia.  Zobowiązuję się nie wypuszczać zwierzęcia z domu bez opieki. Zwierzę będzie wyprowadzane na spacery na smyczy. Zobowiązuje się do zabezpieczenia mojej posesji tak, aby zwierzę nie miało możliwości wydostania się na zewnątrz bez mojej kontroli nad nim. Zapewnię mu właściwe warunki bytowania (kojec, ocieplona buda, wybieg, itp.), pies nie będzie przetrzymywany na łańcuchu. Adoptując kota zabezpieczę odpowiednio okna i balkon chroniąc go przed wypadnięciem. W przypadku choroby zobowiązuję się zapewnić zwierzęciu pomoc lekarską. Z pełną świadomością zobowiązuję się również, że nie dopuszczę do zbędnego rozmnażania zwierzęcia stosując w tym celu wszelkie możliwe dozwolone środki i sposoby. W przypadku adopcji zwierzęcia poniżej 6 miesiąca życia zobowiązuje się do sterylizacji na swój koszt. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i obowiązków jakie nakładają na właścicieli zwierząt lokalne władze tj. rejestracja zwierzęcia we właściwym urzędzie, a także przestrzeganie terminów szczepień ochronnych. Jeżeli zwierzę nie spełni moich oczekiwań, oświadczam, że nie porzucę go, tylko odprowadzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46 na własny koszt i z zachowaniem przy tym wszystkich procedur związanych z oddaniem zwierzęcia.